Waar wilt u heen?
Vertrek datum tussen

Travelnauts: Contact

 

Adresgegevens

Weerdestein 117B
1083 GH Amsterdam
+ 31 (0) 20 52 89 333
info@travelnauts.nl
Kvk.nr. 34270807

Bereikbaarheid

Telefonisch op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur
Op zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur

Via de website: 24 uur per dag / 7 dagen per week

Binnen 3 werkuren na verzending van uw e-mail kunt u
van ons een eerste reactie verwachten.

Travelnauts: Boeken

Elke klant is voor Travelnauts uniek. Daarbij spelen gezinssamenstelling, wensen en ideeën een rol, niet alleen van de ouders, maar zeker ook van de kinderen. Travelnauts streeft ernaar om al deze wensen in een goede reismix te vatten, waardoor u en uw kinderen een fantastische reis zullen ervaren.
Dat is de reden dat we graag met u in contact komen, per mail, per telefoon of op afspraak, om uw wensen (en die van het hele gezin) zo goed mogelijk te kunnen inventariseren. Op basis daarvan gaan we een reisaanbod voor u samenstellen, dat volledig op uw wensen is aangepast. Deze lichten wij vrijblijvend toe, waarna u kunt besluiten om de reis bij ons te boeken. Op deze website vindt u een breed reisaanbod, suggesties en mogelijkheden die u een indruk geven van wat er mogelijk is.
 
Indien u een reis heeft gevonden die geheel of gedeeltelijk op uw wensen is afgestemd, verzoeken we u vriendelijk het formulier onder aan de pagina in te vullen en ons toe te zenden. Wij verwerken uw aanvraag direct. U krijgt daarvan een bevestigingsemail.
Vervolgens nemen we binnen 8 werkuren contact met u op om prijzen, beschikbaarheid en aanvullende ideeën en suggestie van onze zijde met u door te nemen. Daarna ontvangt u per e-mail het reisvoorstel.
 
Indien het voorstel volledig aan uw wensen voldoet en u de reis wenst te reserveren, duurt het daadwerkelijke vastleggen gemiddeld 1 werkdag. Zodra uw volledige reis bevestigd is, nemen wij contact met u op en ontvangt u van ons per mail een bevestiging/factuur. Indien de aanvang van de reis langer dan 6 weken na bevestiging gepland staat, verzoeken we u een aanbetaling te voldoen van 20% van de reissom, plus de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Indien de aanvang van de reis binnen 6 weken plaats vindt, verzoeken we u de totale kosten, inclusief verzekeringen per ommegaande te voldoen.
 
Ongeveer 2 weken voor vertrek nemen we contact met u op om te controleren of u alle reisbescheiden (tickets, vouchers, etc.) heeft ontvangen. Dan rest ons nog u een hele prettige reis toe te wensen!

 

Travelnauts: Zekerheid

Travelnauts is aangesloten bij de ANVR en u boekt een reis o.b.v. de ANVR-Consumentenvoorwaarden. Travelnauts heeft haar eigen boekingsvoorwaarden op het gebied van o.a. aanbetalen en annuleren. De voorwaarden van Travelnauts zijn altijd leidend t.o.v. de ANVR-voorwaarden. Klik hier voor het inzien van de Travelnauts boekingsvoorwaarden.

ANVRANVR-Consumentenvoorwaarden
Travelnauts (KvK 34270807) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie: www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

Bij het geven van een boekingsopdracht aan Travelnauts bevestigt u dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Travelnauts zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken:

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, camperhuur, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden. Klik hier voor meer informatie: Travelnauts boekingsvoorwaarden.

SGRStichting Garantiefonds Reisgelden
Travelnauts (KvK nr. 34270807) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Travelnauts (KvK nr. 34270807) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.  

Deze garantie houdt in dat Calamiteitenfondsu als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Travelnauts: Offerte aanvragen

Bestemmings- en reisinformatie
Vakantie
Waar wilt u naar toe? *
Wat is de reisduur? *
Gewenste vertrekdatum?
Welk type reis zoekt u?
Voorkeur voor welke vluchtklasse?
Heeft u overige vragen of opmerkingen? Vul ze hier in
Persoonsgegevens
Uw geslacht
Uw achternaam *
Uw voorletters *
Geslacht partner
Achternaam partner
Voorletters partner
Met hoeveel kinderen reist u?
 
 
 
 
Adresgegevens
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon overdag *
Mobiele telefoon
E-mailadres *


Klik hier voor onze privacy policy