Waar wilt u heen?
Vertrek datum tussen

Travelnauts: Cookies policy

Travelnauts is aangesloten bij de ANVR en u boekt een reis o.b.v. de ANVR-Consumentenvoorwaarden. Travelnauts heeft haar eigen boekingsvoorwaarden op het gebied van o.a. aanbetalen en annuleren. De voorwaarden van Travelnauts zijn altijd leidend t.o.v. de ANVR-voorwaarden. Klik hier voor het inzien van de Travelnauts voor het inzien van de Travelnauts boekingsvoorwaarden. Voor alle informatie omtrent de ANVR-consumentenvoorwaarden, Stichting Garantiefonds Reisgelden en de Calamiteitenfonds, klik hier: ANVR-voorwaarden.

Cookie Policy
Travelnauts maakt gebruik van cookies om ervoor te kunnen zorgen dat de website zo optimaal mogelijk wordt weergegeven, te analyseren hoe bezoekers van de website gebruikmaken en uw voorkeuren te onthouden. Een cookie is een klein en veilig tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen.

Google Analytics
Onze website plaatst Google Analytics-cookies om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel verbetering van de website en een betere afstemming op de behoefte van onze bezoekers. Voor de hiermee verkregen data wordt een maximale opslagperiode van 2 jaar gehanteerd. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om advertenties weer te geven gebaseerd op eerdere bezoeken aan onze website.
Google kan deze informatie, indien wettelijk verplicht gesteld, aan derden verschaffen. Hierop hebben wij geen invloed. De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Browserinstellingen
U kunt uw browser zo instellen dat gedurende uw bezoek aan onze website geen cookies worden geplaatst. Dit kan echter leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website. Meer informatie over deze instellingen kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser.

Copyright
Alle rechten berusten bij Travelnauts tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Travelnauts mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Travelnauts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op onze website. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Travelnauts kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Privacy Policy
Travelnauts hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan Travelnauts verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.
Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder m1618215. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Travelnauts gaat er van uit dat u de thuisblijvers zelf hierover informeert en dan deze persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt zullen worden in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Travelnauts verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die heeft geboekt. Travelnauts zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.
Wanneer u naar het buitenland reist, kan Travelnauts verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze zullen verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kan Travelnauts besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Travelnauts is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit kenbaar maken via info@travelnauts.nl

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@travelnauts.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Laatste wijziging: 29-03-2016