020 52 89 333
Voorstel aanvragen

Privacy Policy

Bij Travelnauts doen we er alles aan om u van informatie, inspiratie en uiteindelijk een onvergetelijke reis te voorzien. Om dit te kunnen realiseren hebben wij in veel gevallen persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld om de nieuwsbrief of een offerte naar u te kunnen versturen of om uw reis te kunnen vastleggen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina leest u meer over onze omgang met persoonsgegevens.

Wij zijn AVG OK

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat wij de nodige privacy inspanningen doen om te voldoen aan de AVG-wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018. Bekijk hier onze AVG-OK pagina.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Travelnauts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We snappen dat u wilt weten wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Travelnauts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Travelnauts, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres

Deze gegevens verzamelen wij met als doel u te informeren en inspireren d.m.v. nieuwsbrieven.
Deze gegevens deelt u via:

 • Het invullen van het aanmeldformulier van onze nieuwsbrief;
 • Het aanvinken van de nieuwsbrief op het reisvoorstelaanvraagformulier.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden

Afhankelijk van waarvoor u interesse toont (o.a. reisvoorstel, indicatie, belafspraak), kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres

Deze gegevens gebruiken wij voor informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten (denk aan een telefonisch gesprek bij een verzoek tot een belafspraak of een uitgewerkte offerte na een aanvraag). Deze gegevens deelt u met mondelinge toestemming (aan een van onze gezinsreizenexperts) of met schriftelijke toestemming (per e-mail, post of door middel van het invullen van een formulier op onze website).

Persoonsgegevens van klanten

Boekt u een reis bij ons, dan vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Kopie paspoort
 • Creditcardgegevens
 • Bankrekeninggegevens
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Voorkeuren voor maaltijden en/of diëten (die mogelijk een religieuze overtuiging uitdrukken, zoals koosjer- of halalmaaltijden)

Deze gegevens hebben wij nodig voor:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoeren van de opdracht.

Wij vragen bijvoorbeeld om uw adresgegevens, zodat wij u indien nodig een reispakket toe kunnen sturen. De geboortedata van alle (mede)reizigers hebben wij o.a. nodig om uw vliegtickets, autohuur en camperhuur te kunnen verzorgen. In sommige gevallen vragen wij om een kopie van het paspoort, bijvoorbeeld om binnenlandse vluchten en treinkaartjes te kunnen regelen. Gegevens over uw gezondheid betreffen bijvoorbeeld allergieën en zwangerschappen, zodat wij dit (wanneer nodig) aan de luchtvaartmaatschappijen en hotels kunnen doorgeven. Ook hebben wij uw creditcard- en/of bankrekeninggegevens nodig voor administratieve doeleinden.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om contactgegevens van thuisblijvers te verstrekken. Travelnauts gaat er vanuit dat u de thuisblijvers hierover zelf informeert. Deze persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden in geval van een calamiteit/noodgeval ter plaatse.

Gegevens en derde partijen

De persoonsgegevens die u met ons deelt verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van reizen (denk aan hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders, verzekeringsmaatschappijen etc.);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, boekingsgegevens en de communicatie met (potentiële) klanten (in de vorm van een CRM-systeem);
 • Onze nieuwsbrieven (in de vorm van software).

Bewaartermijn van uw gegevens

Travelnauts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Travelnauts van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Veilige HTTPS-verbinding: gegevens die u via onze website naar ons toestuurt, worden versleuteld naar ons verzonden en zijn niet leesbaar voor anderen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen die uw persoonsgegevens beschermen.

Contact

Als u naar aanleiding van ons privacy policy nog vragen, opmerkingen of klachten heeft, neem dan contact met ons op via info@travelnauts.nl.

Laatste wijziging: 06-03-2024

Terug | Naar boven

Wilt u reisinspiratie ontvangen en geen enkele tip van onze experts missen?

Meld u dan nu aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.