Waar wilt u heen?
Vertrek datum tussen

Travelnauts: Privacy policy

Privacy Policy
Travelnauts hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan Travelnauts verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.
Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder m1618215. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Travelnauts gaat er van uit dat u de thuisblijvers zelf hierover informeert en dan deze persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt zullen worden in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Travelnauts verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die heeft geboekt. Travelnauts zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.
Wanneer u naar het buitenland reist, kan Travelnauts verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze zullen verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kan Travelnauts besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Travelnauts is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit kenbaar maken via info@travelnauts.nl

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@travelnauts.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Laatste wijziging: 29-03-2016